Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

Aangiftetijdvak

De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken.

Let op!  Wil je dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet je een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit uiterlijk 14 december 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Het wijzigingsformulier vindt je op de site van de Belastingdienst.

Data

Loonheffingen

De aangiftebrief bevat verder de uiterste data waarop de loonaangifte en de betaling ervan bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Ook het betalingskenmerk staat erin vermeld.

Eenmalig

De Belastingdienst verstrekt de aangiftebrief één keer, dus zal een werkgever er zelf voor moeten zorgen dat degene die zijn loonaangifte verzorgt, voorzien wordt van de noodzakelijke gegevens.

Heb je vragen over de aangiftebrief, neem dan contact met ons op.

nenda@uwaccountant.nl