Klachtenregeling Ontdekkracht Accountants & Adviseurs B.V.

Wij vinden het belangrijk dat jij als relatie tevreden bent over ons en onze dienstverlening. Daarom werken wij hard aan een hoge kwaliteit van ons werk. Desondanks kunnen wij fouten maken. Als er een situatie ontstaat waarin je ontevreden bent over onze medewerkers, onze dienstverlening of onze organisatie, vertel ons dit dan zo snel mogelijk. Wij nemen jouw opmerkingen altijd serieus en doen er alles aan om een oplossing te vinden.

1. Een goed gesprek

Het oplossen van een probleem werkt vaak het beste door het met elkaar te bespreken. Maak daarom eerst een afspraak met ons voor een telefonisch of persoonlijk gesprek. Betreft het probleem een bepaalde medewerker, probeer dan om samen met hem of haar een oplossing te vinden. Lukt dit niet of wil je dit niet, bespreek dit dan met Olaf van Hoek of Marlou van Hoek-van Dongen.

2. Formele schriftelijke klachtenprocedure

Soms leidt een gesprek niet tot een oplossing of leent een probleem zich minder voor een gesprek. In dat geval kun je een klacht formeel schriftelijk bij ons indienen. Lees hier de informatie op onze website en beschrijf hierop zo duidelijk mogelijk de details van de situatie. Stuur je klacht vervolgens naar ons kantoor, ter attentie van Olaf van Hoek of Marlou van Hoek- van Dongen

3. Verloop schriftelijke klachtenprocedure

Na ontvangst van de schriftelijke klacht sturen wij jou een bevestiging. Wij doen ons uiterste best om het probleem op te lossen binnen enkele dagen tot uiterlijk drie weken, afhankelijk van de aard en omvang van de klacht. Als er meer informatie nodig is, neemt Olaf of Marlou tussentijds contact met je op. Het kan natuurlijk voorkomen dat het niet lukt een probleem binnen de gestelde termijn op te lossen. Wij bespreken dan tijdig met jou de verdere voortgang. Als de klachtenprocedure is doorlopen, ontvang je van ons een schriftelijk verslag van de uitkomsten.

4. Functioneren van Olaf of Ronald

Betreft het probleem het functioneren van Olaf of Marlou, dan kun je dit telefonisch bespreken met de heer N. Kostense, op telefoonnummer 0183-402866. Je kunt een klacht ook schriftelijk indienen door een ingevuld formulier te sturen naar: de heer N. Kostense, Postbus 70, 4286 ZH, Almkerk. Hij behandelt in dat geval jouw klacht volgens het in punt 3 beschreven verloop van de procedure.

 5. Verslaglegging en informatieverstrekking

Van iedere klacht maken wij een schriftelijk verslag. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de door jou verstrekte informatie om. In bepaalde situaties moeten wij extern advies inwinnen bij onafhankelijke deskundigen. Daarom vragen wij je bij het schriftelijk indienen van een klacht om toestemming voor het delen van relevante informatie met deze partijen. Alle door ons geraadpleegde externe deskundigen hebben een geheimhoudingsplicht.

Als jij problemen met ons bespreekt, waarderen wij dat enorm. Zo geef je ons immers het vertrouwen en de kans om deze problemen op te lossen, waardoor wij de kwaliteit van onze dienstverlening verder kunnen verhogen. Om de kans op (herhaling van) fouten zo klein mogelijk te maken, evalueren wij ook zelf regelmatig het functioneren van onze organisatie.

Wij danken je hartelijk voor het vertrouwen in ons en onze samenwerking.

De directie van Ontdekkracht Accountants & Adviseurs B.V.
Postbus 1254
5004 BG Tilburg

Telefoon: (013) 570 05 45