Vind het wiel opnieuw uit.

Ontdekkracht is in alle opzichten een niet te stuiten drang om op de troepen vooruit te lopen. Om nieuwe markten te creëren. Of om vernieuwend te zijn in bestaande markten. Het is het besef dat we de manier waarop we consumeren en produceren opnieuw moeten inrichten. Door los te laten, af te breken en opnieuw te beginnen. Het is de VOC-mentaliteit van toen, vertaald naar de wereld van nu. Een wereld waarin we met onze ontdekkracht weer grenzen durven oversteken. Waarin we pure nieuwsgierigheid willen voelen bij alles wat we zien, horen, proeven, voelen, doen en ervaren. Waarin we dingen willen uitpluizen en onderzoeken. Zonder angst en belemmerende gedachten. Zoals we dat vroeger deden als kind. Insecten ontleden en blaadjes van bloemen trekken. Poppen uit elkaar halen en autootjes demonteren. Alleen maar om te kijken hoe ze precies in elkaar zitten en wat er gebeurt als we iets veranderen. Die niet te stuiten drang en die pure nieuwsgierigheid kunnen we als ondernemer maar al te goed gebruiken.

Nieuwsgierig? Kopje koffie drinken?


Zet de deuren open.

Ontdekkracht is ook om kunnen gaan met onzekerheid. Door realistisch te zijn in wat nog zeker is tegenwoordig en door ons kritisch af te vragen hoe onzeker onze onzekerheid eigenlijk is. We moeten het avontuur weer willen aangaan. De uitdaging aannemen en het onbekende opzoeken. Ontdekkracht is het bewaren van de balans tussen langzaam weloverwogen denken en snel innovatief handelen. De tijd van meten is weten is voorbij. Zien is geloven, creatief denken en een scheppend vermogen brengen ons succesvol naar de toekomst. Dat we daarbij moeten openstaan voor andere culturen en andere tijden spreekt voor zich. Nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen en tot dan toe onbekende kennis maken ons rijk. Creatieve ideeën van mensen en bedrijven inspireren ons en geven ons de kans om waardevast te ondernemen. Wie de bereidheid bezit om zich hierin blijvend te ontwikkelen, heeft de sleutel van de toekomst in handen.

Ontdekkracht is het bewaren van de balans tussen langzaam weloverwogen denken en snel innovatief handelen.


Durf te geven.

Ondernemers met Ontdekkracht denken niet in hokjes, maar kijken over muren heen. En laten het overigens niet bij kijken alleen. Zij hebben het vermogen om de beperkingen van vandaag om te zetten in de mogelijkheden van morgen. Door te ondernemen met passie en vertrouwen. Door aan de ene kant onafhankelijk te blijven en autonoom te handelen. Door aan de andere kant te delen met anderen en samen te werken. Dromen van nieuwe mogelijkheden die wij als ondernemer met mede-avonturiers uitwerken. Zoals TED.com dat doet met ‘Ideas worth spreading’. Een platform dat boeiende presentaties van bijzondere mensen deelt met de hele wereld. De grondleggers van de TED Talks geloven in de kracht van ideeën om attitudes, levens en uiteindelijk de hele wereld te veranderen. Toch zijn zij ondernemers net zoals wij dat zijn. Ontdekkracht is werken in een wereld van openheid en eerlijkheid. Een wereld waarin vrije uitwisseling van ideeën en informatie van onschatbare waarde is. Ontdekkracht geeft ons vertrouwen in onszelf en in de ander. Als persoon en als ondernemer.

Ondernemers met ontdekkracht veranderen de beperkingen van vandaag in de mogelijkheden van morgen.