Kompas voor vernieuwing en verandering.

Ontdekkracht is de kracht om ondernemend te ontdekken of ontdekkend te ondernemen. Om grenzen te verkennen, nieuwe mogelijkheden te proberen en ons concurrentievoordeel te benutten. Zodat de liefde wederzijds is en de markt van ons houdt. We hebben het als ondernemer nodig om succesvol te kunnen zijn. Kijken we teveel om ons heen en vergeten we ons kompas in de gaten te houden? Dan lopen we het risico om ons doel te missen. Gaan we ongestoord op ons doel af en krijgen we maar moeilijk onze oogkleppen opzij? Dan laten we interessante kansen juist links en rechts liggen. Ontdekkracht houdt ons scherp, geeft ons richting en maakt ons innovatief. Het is de kracht om grenzeloos te denken, keuzes te maken en dingen anders te doen. Om buiten de lijntjes te kleuren en van begaande paden af te wijken. Waardoor we als ondernemer echt het verschil kunnen maken.

Nieuwsgierig? Kopje koffie drinken?


Zonder grenzen.

De wereld verandert in rap tempo. Technologische ontwikkelingen geven ons de kans om letterlijk en figuurlijk steeds weer grenzen over te steken. En verder te gaan dan we ooit zijn gekomen. Grote financiële instellingen waarvan we het onwaarschijnlijk achtten dat het daar fout zou kunnen gaan, zakken als kaartenhuizen in elkaar. Markten die het economisch zwaar hebben, waar de koopkracht en de moraal daalt, tegenover opkomende nieuwe markten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Wat vandaag zeker is, kan morgen op zijn kop staan. Al die veranderingen zorgen ervoor dat we als ondernemer moeten meebewegen willen we succesvol blijven. En hoewel ontwikkelingen onbegrensde mogelijkheden met zich meebrengen, leggen we ons vaak aan banden. Onbevangen en grenzeloos denken in kansen blijkt lastig. Want juist die onbegrensde mogelijkheden, de enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ons denkvermogen kunnen beperkend werken op onze creativiteit. Waardoor we bij iedere nieuwe kans al in mitsen en maren duiken voordat we überhaupt eens op ontdekkingsreis zijn geweest. Dat is een vreemde paradox. Ontdekkracht helpt ons om weer grenzeloos te gaan denken. En vervolgens te ontdekken. Zonder beperkende gedachten, zonder beren en wolven.

Veranderingen zorgen ervoor dat we als ondernemer moeten meebewegen willen we succesvol blijven.


Zaaien en oogsten.

Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden staan niet gelijk aan een eindeloze groei. Ergens stopt of hapert de lijn, om daarna weer verder te gaan of opnieuw te beginnen. Groei is onlosmakelijk verbonden aan krimp. Het Innovatieplatform Nederland 2020 heeft als doel Nederland terug te brengen in de top 5 van innovatieve landen. Uit de publicatie ‘De Staat van Nederland Innovatieland 2012’ blijkt dat sectoren die het meest intensief investeren in onderzoek en ontwikkeling het hardst groeien en bovengemiddeld bijdragen aan economische groei. Tegelijk blijkt dat investeringen hierin door het MKB, structureel afnemen. Als we de internationale concurrentieslag willen winnen moeten we weer gaan ontdekken en innoveren. Op wereldwijde schaal, maar ook op landelijk niveau. Initiatieven zoals G500 die met haar jongerennetwerk over partijen heen een vernieuwing bracht in de politiek en Thuisafgehaald.nl waar mensen voor elkaar maaltijden koken en aanbieden, laten de potentie van innoverend Nederland zien. Het bewijst waar een klein land groot in kan zijn. Ontdekkracht laat ons verder kijken dan onze neus lang is, waardoor we niet alleen zeggen dat het anders moet. Maar waardoor we het ook echt anders doen.

Als we de internationale concurrentieslag willen winnen moeten we weer gaan ontdekken en innoveren.