Met een volle koffer op reis.

Dat ondernemers meer kans hebben op succes door Ontdekkracht en grenzeloos te denken, wil niet zeggen dat ondernemen per definitie op basis van ‘trial and error’ moet. Of dat iedere ontdekte kans ten volle benut moet zijn. Wat juist gevoed wordt door Ontdekkracht is keuzes durven maken. Wie goed weet wat hij wil en goed weet wie hij is als ondernemer, heeft focus. En vanuit focus is het makkelijker kiezen. Juist in alle veranderingen om ons heen is die vaardigheid van groot belang. Bedrijven die succesvol zijn weten welke richting zij op willen gaan. Zij hebben handelsgeest, daadkracht en durf. Kortom, de VOC-mentaliteit. Ondernemen is kansen aanpakken, bijschaven en verder ontwikkelen. Deuren openen, paden effenen en problemen wegpoetsen. En nee. Niet iedere uitgewerkte kans levert succes op in de zin van omzet. Maar met Ontdekkracht gevonden en uitgewerkte kansen vergroten wél ons inzicht in ondernemen. Het brengt maatschappelijke ontwikkeling met zich mee en vergroot ons welzijn. En dat is weer waardevolle bagage voor de toekomst.

Nieuwsgierig? Kopje koffie drinken?


Groen gras bij de buren.

Als het wat minder gaat met onze ondernemingen, zijn we al snel met zijn allen geneigd om naar binnen te kijken. Deuren op slot, gordijnen dicht en alle pijlen gericht op omzet op korte termijn. Dat is ergens een logische reactie. Soms zelfs noodzakelijk. Maar juist het grijpen van kansen die minder voor de hand liggen in tijden dat het wat slechter gaat, is essentieel voor het voortbestaan van een onderneming. Kansen waar vaak wat intensiever naar gezocht moet worden, blijven onopgemerkt met de luiken gesloten. Als het goed gaat met onze ondernemingen, als we succesvol zijn en geen zorgen hebben, zijn onze deuren minder vaak op slot. Dan zijn de gordijnen open en richten we ons meer op de lange termijn. Toch vinden we het ook in die situatie moeilijk om met alle interessante kansen om te gaan. En blijven wij uit tijdgebrek, door gebrek aan capaciteit, of uit onzekerheid, vasthouden aan de manier waarop we altijd hebben ondernomen. Juist het ontdekken, ontwikkelen en benutten van onze Ontdekkracht helpt ons om de omgeving ten volle te aanschouwen, te begrijpen en te kneden.

Kansen waar vaak wat intensiever naar gezocht moet worden, blijven onopgemerkt met de luiken gesloten


Opnieuw ontdekken. Opnieuw zien. Opnieuw doen.

Ontdekkracht levert ons nieuwe inzichten op. Het laat ons andere dingen zien en de dingen anders zien. We gaan kennismaken met innovatieve ondernemingsvormen, nieuwe markten en nieuwe vakgebieden. Het laat ons anders organiseren en dat levert ons waardevolle samenwerkingsverbanden op. Vormen van samenwerking die de kracht van het collectief benutten door de koppen bij elkaar te steken, zoals ‘crowdfunding’ en ‘cocreatie’. Maar ook alternatieve verdienmodellen die een duurzame bijdrage leveren aan een betere wereld en flexibel ondernemen. Zoals Seats2Meet waar zzp’ers een werkplek kunnen reserveren in ruil voor sociaal kapitaal. Ontdekkracht zorgt dat we opnieuw ontdekken. De wereld, de ander en onszelf, zodat we zijn wie we altijd al wilden zijn. Vol wijsheid en ondernemingszin luisteren naar mensen met andere ideeën en een andere visie, geeft ons inspiratie. Met hun ideeën kunnen we onze plannen verder bijschaven. Stap voor stap, waarbij fouten maken mag. Want daar leren we juist van. Zo ontwikkelen we met respect voor onszelf, voor de wereld en voor iedereen om ons heen.

Ontdekkracht zorgt dat we opnieuw ontdekken. De wereld, de ander en onszelf, zodat we zijn wie we altijd al wilden zijn.