Belastingvrij schenken in 2019

Wil jij in 2019 je  kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kun je weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Cadeau

Schenkvrijstelling kinderen

De algemene schenkvrijstelling voor kinderen bedraagt in 2019 € 5.428 per kind. Dit bedrag kan per kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig verhoogd worden tot € 26.040. Wordt de schenking gebruikt voor een dure studie of de aankoop van een eigen woning, dan is dit bedrag eenmalig € 54.246 in geval van een dure studie of € 102.010 ten behoeve van een eigen woning. Over deze bedragen hoeft dus geen schenkbelasting worden te betaald.

Tip! Deze laatste vrijstelling ten behoeve van de aankoop van een eigen woning geldt niet alleen voor de schenking aan een kind, maar ook voor een schenking aan willekeurige derden.

Let op! Voor de verhoogde vrijstellingen geldt als voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Niet alleen voor aankoop woning

De vrijstelling van € 102.010 geldt als met het bedrag van de schenking een eigen woning wordt gekocht, maar ook als het geld gebruikt wordt voor een verbouwing van de woning of om de hypotheekschuld mee af te lossen.

Let op! Het bedrag van de schenking voor het aflossen van de hypotheekschuld vermindert de fiscale schuld voor de eigen woning en vermindert dus ook de aftrek van hypotheekrente.

Kleinkinderen en anderen

Je mag jaarlijks ook je kleinkinderen of een ieder ander een belastingvrij bedrag schenken. Dit bedrag is voor 2019 € 2.173.

Meer schenken dan de vrijstelling

Het tarief voor schenken aan de kinderen boven de vrijstelling en kleinkinderen blijft ongewijzigd. Het tarief bedraagt voor kinderen 10% en voor kleinkinderen 18% tot een bedrag van € 124.727. Ook dit bedrag is verhoogd vanwege de inflatie. Over het meerdere, dus boven de € 124.727, betaalt een kind 20% en een kleinkind 36% schenkbelasting.

Heb je vragen over de schenkvrijstellingen in 2019, neem dan contact met ons op.

olaf@uwaccountant.nl