Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). Je dient deze goed te controleren. Heb je namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Rekenmachine

De Wtl omvat tegemoetkomingen voor werkgevers die kwetsbare groepen werknemers in dienst hebben, zoals arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast is de Wtl van toepassing op werknemers met een laag loon, tot ca. 125% van het minimumloon.

Een tegemoetkoming kan maximaal oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekt aan de werkgever.

Aangifte loonheffingen

De tegemoetkomingen zijn gebaseerd op je aangiften voor de loonheffingen. Correcties in jouw aangiften tot 1 mei van dit jaar zijn nog verwerkt in de beschikking, daarna niet meer.

In bezwaar

Klopt de beschikking niet in vergelijking met jouw aangiften voor de loonheffingen, dan kunt je in bezwaar.

Fouten in aangiften?

Heb je fouten gemaakt in jouw aangiften voor de loonheffingen over 2018, dan ben je  verplicht die te herstellen. Je krijgt hierdoor echter geen hogere Wtl. Heb je echter te veel Wtl ontvangen, dan zal de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen.

Let op! Je bent verplicht fouten in jouw aangiften voor de loonheffingen te herstellen.

Uitbetaling tegemoetkomingen

De uitbetaling van de tegemoetkomingen vindt uiterlijk op 12 september van dit jaar plaats.

Heb je vragen over de beschikking Wtl, neem dan contact met ons op.

 

nenda@uwaccountant.nl