Computer ten laste van de winst?

Als ondernemer kun je de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als je de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten.

Studiekosten ten laste van de winst?

Laptop

Studiekosten kun je ten laste van de winst brengen, als het bijvoorbeeld uitgaven betreft voor het op peil houden van de vakkennis voor jouw bedrijf. Maak je echter studiekosten die niet in verband staan met jouw bedrijf, dan betreft het scholingskosten. Ook die zijn in beginsel aftrekbaar, maar niet van de winst. Bovendien is de aftrek in omvang beperkt.

Aftrek scholingskosten

De aftrek van scholingskosten is beperkt bijvoorbeeld tot les- en cursusgelden en verplicht voorgeschreven leer- en beschermingsmiddelen. Een computer is dus niet aftrekbaar als een kostenpost voor scholing.

Aftrek via omweg?

In een zaak bij rechtbank Den Haag probeerde een ondernemer de kosten van de computer toch in aftrek te brengen. De computer bleek niet aftrekbaar als post scholingskosten, dus bracht de ondernemer deze ten laste van de winst.

Rechter: niet aftrekbaar

De rechter ging hier niet in mee. De aanschafkosten van de computer waren in eerste instantie namelijk als scholingskosten opgevoerd. Dit betekende dat de computer tot het privévermogen behoorde en dus niet aftrekbaar is van de winst.

Aftrek van winst vaak voordeliger

Maak je studie- of scholingskosten, dan is het meestal voordeliger om ze ten laste van de winst te brengen. Dit kan als je het verband met jouw onderneming voldoende aannemelijk kunt maken. Op deze manier zijn bijvoorbeeld reiskosten ten behoeve van een cursus wel aftrekbaar.

Heb je vragen over de aftrek van scholingskosten, neem dan contact met ons op.

marlou@uwaccountant.nl