Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt.

Let op! Het voorstel moet nog door het parlement worden aangenomen, dus alles staat nog niet definitief vast.

Box 2

Het tarief in box 2 geldt voor dga’s. Deze belasting wordt geheven bij uitgedeeld dividend aan aanmerkelijkbelanghouders. Je bent aanmerkelijkbelanghouders als jij, eventueel samen met je fiscale partner, over meer dan 5% van de aandelen in een bv beschikt. Tevens wordt box 2 geheven over de winst die je bij verkoop van de aandelen behaalt.

Tarieven

Het tarief in box 2 bedraagt nu 25%. In het regeerakkoord was aangekondigd dat dit in 2020 zou stijgen naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%. In het Belastingplan 2019 worden deze cijfers vervangen door 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Gunstig voor mkb

Volgens het Belastingplan is de wijziging gunstig voor het mkb. Duidelijk is in ieder geval dat de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting, in combinatie met de geringere verhoging van het tarief in box 2, met name ten goede komt aan bv’s met een winst tot € 200.000.

Wat scheelt dat nu?

De dga van een bv met een winst tot € 200.000 die deze winst geheel uitdeelt, betaalt vanaf 2021 in totaal 38,6% belasting (vennootschapsbelasting en belasting voor aanmerkelijkbelanghouders). Volgens het regeerakkoord zou dit 39,94% worden, wat dus een vermindering van de belastingdruk met 1,34%-punt betekent. Bij een winst boven de € 200.000 is dit 43,16% in plaats van 43,52%, een verlaging met 0,36%-punt.

Let op! Momenteel bedraagt de belastingdruk op uitgedeelde winst tot € 200.000 40%, boven € 200.000 is de belastingdruk 43,75%. Dit is dus 1,4%-punt respectievelijk 0,59%-punt meer dan bv’s vanaf 2021 gaan betalen.

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust even contact met ons op.

marlou@uwaccountant.nl