Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

Wanneer je per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet jij dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dien je in bij de Belastingdienst.

Meer risico, minder premie

Eigenrisicodragerschap

Gewoonlijk ben je voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid van werknemers voor de Ziektewet (ZW) of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) via het UWV verzekerd. Je draagt dan een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen, namelijk een deel voor de ZW en een deel voor de WGA.

Als werkgever kun je elk jaar op 1 januari óf 1 juli kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW of WGA. Als eigenrisicodrager hoef je dat deel van de werkgeverspremies niet te betalen. Het UWV betaalt dan ook geen ziektewetuitkering uit aan jou zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Dit geldt ook voor ex-werknemers, want je blijft daar als eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor.

Voor bepaalde groepen betaalt UWV wél

Voor sommige groepen werknemers betaalt het UWV wel de Ziektewetuitkering, óók als je eigenrisicodrager bent. Het gaat om werknemers die ziek zijn door bevalling, adoptie of orgaandonatie, voor werknemers die vallen onder de no-riskpolis en voor werknemers die vallen onder de Compensatieregeling Oudere Werkzoekenden. Bij deze laatste groep neemt het UWV de betaling van de Ziektewetuitkering over na 13 weken ziekte.

Als werkgever blijf je overigens te allen tijde verantwoordelijk voor de re-integratie van alle zieke werknemers, ook als het UWV de betaling van de Ziektewetuitkering overneemt.

Voorwaarden voor eigenrisicodragerschap

Wil je eigenrisicodrager worden? Dan mag je in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt zijn als eigenrisicodrager. Verder moet je een garantieverklaring van een erkende bank of verzekeraar meesturen naar de Belastingdienst. Hiervoor moet je de modelgarantieverklaring gebruiken, die je op de site van de Belastingdienst kunt vinden.

Let op! Stuur de garantieverklaring bij voorkeur gelijktijdig met de aanvraag in. Een later ingestuurde garantieverklaring kan leiden tot een weigering van het eigenrisicodragerschap door de Belastingdienst. Om dat weer te kunnen corrigeren, moet aannemelijk worden gemaakt dat de Belastingdienst uit jou aanvraag had kunnen opmaken dat jij een wijziging wilde doorvoeren, zo stelt de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad in zijn advies aan de HR. Is die aanwijzing er niet, dan is herstel niet mogelijk. Het is nog even afwachten wat de HR doet met het advies.

Mocht je nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op,

nenda@uwaccountant.nl