Hoe snel moet de Belastingdienst reageren op uw bezwaar?

Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze termijn in ongeveer 20% van de gevallen niet gehaald, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Personeelsproblemen

Rekenmachine

Dat de wettelijke termijn niet gehaald wordt, is onder meer te wijten aan personeelsproblemen. Die probeert men op te lossen met de inzet van externe medewerkers en uitzendkrachten.

Wettelijke termijn

De wettelijke termijn van twaalf weken mag de inspecteur met zes weken verlengen. Daarna mag de termijn van beantwoorden alleen nog verlengd worden als je als indiener van het bezwaar hiermee instemt.

Reactie afdwingen

Krijg je niet tijdig een antwoord , dan kun je dit afdwingen. Maak dan gebruik van het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’, dat vanaf de site van de Belastingdienst kan worden gedownload.

Reactie binnen twee weken

Als een formulier is ingestuurd, heeft de inspecteur nog twee weken de tijd om alsnog op je bezwaar te antwoorden. Doet hij dit niet, dan heeft men automatisch recht op een dwangsom.

Hoogte dwangsom

De dwangsom bedraagt na ommekomst van de twee extra weken € 20 per dag gedurende twee weken. De twee weken erna heb je recht op een dwangsom van € 30 per dag, de twee weken daarna is dit € 40 per dag.

Let op! In totaal kun je na zes weken dus maximaal € 1.260 aan dwangsom krijgen.

Naar de rechter

Bovendien kun je naar de rechter stappen als een reactie na de twee extra weken uitblijft. De rechter gaat er dan vanuit dat je bezwaar is afgewezen.

Heb je vragen over vertragingen bij de afhandeling van je bezwaar, neem dan contact met ons op.

bart@uwaccountant.nl