Bron: Financieel Dagblad

U woont in Son en heeft in 2007 voor € 5000 zonnepanelen laten installeren op uw dak. Dit was exclusief — toen nog — 19% btw. Die € 950 was destijds niet fiscaal aftrekbaar, maar inmiddels zijn de regels veranderd. Na een langlopende rechtszaak besloot de Hoge Raad vorig jaar namelijk dat mensen de btw die zij hebben betaald over hun zonnepanelen moeten kunnen terugvragen, óók als de aanschaf langer dan vijf jaar geleden is. Daar ging een lange juridische strijd aan vooraf.

Toen u uw zonnepanelen kocht, was er geen discussie over mogelijk: particulieren moesten gewoon de btw betalen over hun zonnepanelen en dat was dat. De Oostenrijker Thomas Fuchs pikte dat niet en stapte naar de rechter. Hij verloor, maar procedeerde door. Met succes: in 2013 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze belasting wél terug te vragen moet zijn. Voor wie zonnepanelen op het dak heeft laten schroeven en de overtollige elektriciteit teruglevert aan het net, zich kan inschrijven als ondernemer en in die hoedanigheid btw kan terugvragen, was het vonnis.

In eerste instantie kon dit met terugwerkende kracht tot vijf jaar geleden. Dat betekende voor u dus dat u bot zou vangen: uw panelen waren immers ook in 2013 al meer dan vijf jaar oud. Maar sinds eind vorig jaar heeft ook u recht op btw-aftrek. Want net als de mensen die jaren na u zonnepanelen aanschaften, wordt ook u gezien als ondernemer die elektriciteit levert aan het net.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad, hield de Belastingdienst vast aan de regel dat de aanschaf niet meer dan vijf jaar geleden mocht zijn (toen de zaak Fuchs diende) wilde u uw btw-voordeel kunnen verzilveren. Pas na aandringen van de Vereniging Eigen Huis haalde de dienst, vorige maand, bakzeil.

Het is nu zaak dat u zich bij de Belastingdienst laat registreren als ondernemer. Ook als u al ondernemer bent, dient u het belastingformulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in te vullen. U krijgt dan een formulier ‘Aangifte btw’ toegestuurd waarmee u de btw die u over de zonnepanelen hebt betaald terug kunt vragen.

Heeft u eerder een verzoek voor btw-teruggaaf ingediend na de aanschaf van de zonnepanelen? Kreeg u toen een afwijzing en heeft u daartegen géén bezwaar aangetekend? Dan is er geen mogelijkheid meer om btw terug te vragen. Maakte u destijds wel bezwaar en is daarover nog niet geoordeeld, dan zal de Belastingdienst uw verzoek heroverwegen. Hetzelfde geldt voor mensen die na afwijzing van hun bezwaar in beroep gingen bij de rechter.

Elfanie toe Laer