Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden

 

Heeft u in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als ondernemer zijn verricht? U moet dan gegevens hierover aanleveren bij de Belastingdienst. Deze IB47-melding had eigenlijk vóór 1 februari moeten plaatsvinden, maar de Belastingdienst heeft deze termijn nu verlengd tot 1 maart 2018.

Uitbetaalde bedragen aan derden

 

Er is sprake van bedragen uitbetaald aan derden wanneer u iemand voor bepaalde werkzaamheden of diensten heeft betaald en die persoon:

  • niet bij u in dienstbetrekking is;
  • de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer heeft uitgevoerd.

IB47-melding

Gegevens over de door u uitbetaalde bedragen aan derden moet u bij de Belastingdienst aanleveren. Deze opgaaf van derdenbetalingen, ook wel bekend als IB47, kan dit jaar niet meer op papier, maar enkel nog digitaal via het gegevensportaal. Deze nieuwe manier van aanleveren verloopt nog niet helemaal vlekkeloos. Bovendien heeft de Belastingdienst de uitnodigingen voor het opgeven van aan derden uitbetaalde bedragen later verstuurd dan normaal: begin januari dit jaar in plaats van begin december vorig jaar.

Maandje extra

Is het u nog niet gelukt om de in 2017 uitbetaalde bedragen aan derden via het gegevensportaal aan te leveren bij de Belastingdienst, dan is er geen man overboord. Door alle strubbelingen heeft de Belastingdienst de uiterste aanlevertermijn namelijk verlengd van 1 februari tot 1 maart 2018.

Let op!De verlenging van de uiterste aanlevertermijn is eenmalig. Volgend jaar moet u de gegevens weer gewoon aanleveren vóór 1 februari na het jaar waarin u de bedragen aan derden heeft uitbetaald.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met onze fiscaliste Mr. Marlou van Hoek-van Dongen marlou@uwaccountant.nl