Oneens met vermogensrendementsheffing? Maak zelf en vóór 15 juli bezwaar

Bent je het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet je vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag. Tijdig wil zeggen vóór 15 juli.

Vermogensrendementsheffing

Dit heeft de rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box 3 wordt gebaseerd op een forfaitair rendement. Of je dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang.

Individueel bezwaar nodig?

Bent je het met de heffing in box 3 niet eens, dan zul je voor het jaar 2017 individueel bezwaar aan moeten tekenen. Dit is ook zo als de Belastingdienst zou besluiten de bezwaarschriften als ‘massaal bezwaar’ aan te wijzen. Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017.

Niet nodig voor 2013 tot en met 2016

Eerder is beslist dat bezwaren tegen de heffing op spaarsaldi in box 3 worden aangemerkt als ‘massaal bezwaar’ voor de periode 2013 tot en met 2016. Dit betekent dat bezwaren tegen de heffing in box 3 over deze jaren niet nodig zijn, voor zover het de heffing op spaarsaldi betreft. Worden belastingplichtigen in deze zaken in het gelijk gesteld, dan geldt de uitspraak dus voor iedereen in soortgelijke omstandigheden.

Let op! Wil je de heffing over deze jaren op ander vermogen of op andere gronden aanvechten, dan is bezwaar voor de jaren 2013 t/m 2016 dus wel nodig.

Goedkeuring

Verder is goedgekeurd dat bezwaren over 2017 gericht tegen de box 3-heffing die vóór 15 juli 2018 worden ingediend, als ‘tijdig’ worden aangemerkt, dus ook wanneer de bezwaartermijn al verstreken is.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een aanslag. Het bezwaar is tijdig als het binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door de belastingdienst is ontvangen. Je bent ook tijdig indien het einde van de termijn van zes weken na 15 juli ligt.

Heb je vragen over bezwaar maken tegen de heffing in box 3, neem dan contact met ons op.

Bart van Miert RB

bart@uwaccountant.nl