Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

Ook tijdens uitkeringsperiode

Pensioen

Diegenen die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, waren al vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold echter niet voor hen die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereikten.

Dat is nu aangepast. De vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt nu ook voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de AOW bereikt.

Niet alleen WW

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Tip:Valt u in deze groep? Het staat u natuurlijk altijd vrij om actief naar werk te zoeken.

Bart van Miert RB

bart@uwaccountant.nl