Verreken niet op eigen houtje btw

Als je wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Uitstel

Wanneer je nog btw verwacht terug te krijgen en je zit bijvoorbeeld krap bij kas, kun je de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als je nog btw uit een voorgaand tijdvak  terug krijgt.

Let op! Voor uitstel van betaling moet je een verzoek indienen bij uw belastingkantoor.

Voorwaarden

Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aangifte waarvoor je uitstel verzoekt wel op tijd zijn gedaan. Belangrijk is ook dat jij de fiscus moet machtigen om de teruggave te gebruiken voor betaling van de af te dragen btw. Verder moet jij een verzoek doen uiterlijk gelijktijdig met de aangifte waarvoor je om uitstel verzoekt.

Tip: De inspecteur kan jou verzoek om uitstel, indien je voldoet aan de voorwaarden, niet weigeren.

Belastingdienst

Verrekenen met loonheffing

Je kunt ook een verzoek indienen om de btw die je terug krijg te verrekenen met af te dragen loonheffing. Dit doe je met een formulier dat je kunt downloaden op de site van de Belastingdienst.

Geen eigen rechter

Speel vooral geen eigen rechter door zelf belasting die je nog krijgt te verrekenen met te betalen belasting. Een belastingplichtige ging hiermee onlangs de mist in. Het leverde hem nog een boete op ook, omdat hij de verschuldigde btw te laat had betaald. Hij had immers op eigen houtje dit bedrag lager vastgesteld.

Wil je uitstel van betaling aanvragen voor je btw- of andere heffingen? Neem dan even contact met ons op.

Mr. Marlou van Hoek – van Dongen RB

marlou@uwaccountant.nl