Verzekerd volgens EU-recht bij meerdere banen

Als een werknemer meerdere dienstbetrekkingen in verschillende landen bekleedt, is het de vraag waar hij verzekerd is voor de volks- en werknemersverzekeringen. Onlangs besliste de rechter dat daarbij voor dienstbetrekkingen in de EU uitgegaan moet worden van het EU-recht.

Dubbele dienstbetrekking

EU

In de betreffende zaak had een hoofddocent aan een Nederlandse universiteit, met ingang van maart 2015, een functie aanvaard als professor in Engeland. Zijn dienstverband in Nederland liep nog door tot juni van dat jaar, maar door vakantiedagen op te nemen kon hij toch al in maart in Engeland starten.

Waar verzekerd?

Als een werknemer met vakantie is, loopt zijn dienstverband gewoon door. Dit is niet anders als een werknemer na de vakantie niet meer naar het werk terugkeert, zo besliste rechtbank Gelderland.

De rechter moest zich buigen over de vraag of de hoofddocent van maart tot juni nog verzekerd was voor de volksverzekeringen in Nederland. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.

Ambtenaar

Voor de volksverzekeringen is van belang dat de hoofddocent voor zijn werkzaamheden aan de universiteit als ambtenaar wordt beschouwd. Verder was van belang dat de dienstbetrekking in Nederland pas in juni eindigde en de hoofddocent volgens zijn contract tot die tijd op papier werkzaamheden verrichtte voor die universiteit, ook al had hij vakantie. Het feit dat het dienstverband in Nederland na de vakantie niet werd voortgezet, speelde geen rol.

EU-recht

Omdat er sprake was van twee dienstbetrekkingen in verschillende EU-landen, bepaalt EU-recht in welk land men verzekerd is. Omdat voor ambtenaren bepaald is dat dit het land is ‘waaronder de dienst ressorteert’, is Nederland heffingsbevoegd. De aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen bleef dan ook in stand.

Heb je  een medewerker die meerdere dienstbetrekkingen heeft in verschillende EU-landen of heeft u dit zelf? Neem dan contact met ons op voor advies.

nenda@uwaccountant.nl