Wanneer gaat een tijdelijk contract over in een vast contract?

Tijdelijke contracten gaan automatisch over in een vast contract in 2 situaties:

  • Als u uw werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten aanbiedt.
  • Als u uw werknemer langer dan 2 jaar in dienst heeft.

(Raadpleeg altijd uw cao. Daarin kunnen afwijkende regels staan.)

 

Vast contract na 2 jaar tijdelijke contracten

Tijdelijke contracten die elkaar opvolgen worden een keten genoemd. Dat is het geval als er 6 maanden of minder tussen de tijdelijke contracten zit. Werknemer heeft een vast dienstverband wanneer de keten de periode van 2 jaar overschrijdt.

Vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten

Het vierde contract is altijd (ongeacht de duur) een contract voor onbepaalde tijd.

6 maanden tussen tijdelijke contracten

Wanneer u uw werknemer na 2 jaar of na 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet voor een vast dienstverband aan wilt nemen, dan zult u het dienstverband moeten beëindigen.

Een nieuw tijdelijk contract kan vervolgens pas aangeboden worden nadat werknemer minstens 6 maanden uit dienst is geweest.

 

Aanzeggen / opzeggen arbeidsovereenkomst

Alle contracten moeten minimaal een maand voor afloop schriftelijk aan of opgezegd worden. Dus, of u het contract nu wel of niet verlengd: – u moet werknemer schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Als u meer vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact op.

 

nenda@uwaccountant.nl