Wet arbeidsmarkt in balans: WAB

Belangrijke wijzigingen vanaf 01-01-2020

 

Transitievergoeding:

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedereen vanaf dag 1 dienstverband recht op transitievergoeding en is die vergoeding voor iedereen 1/3 maandsalaris per jaar dienstverband.Dus: Een medewerker die na 3 weken werken in de proeftijd ontslagen wordt, heeft recht op transitievergoeding.

Contractencyclus:

Volgens  de huidige ketenbepaling mag werkgever gedurende een periode van 2 jaar contracten voor bepaalde tijd aanbieden.

Vanaf 1 januari 2020 mag werkgever 3 jaar lang contracten voor bepaalde tijd aanbieden.

De periode tussen de contracten om de keten te doorbreken blijft 26 weken.

 

Oproepkrachten:

De positie van oproepkrachten wordt verbeterd, werkgevers moeten vanaf 01-01-2020, 4 dagen voor de oproep aan werknemer aangeven welke dagen er werkzaamheden verricht moeten worden.

Heeft het contract van een oproepkracht 12 maanden geduurd, dan moet werkgever werknemer een arbeidsovereenkomst aanbieden voor het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Werkgever krijgt voor deze regeling 1 maand uitstel. Hieruit volgt dat werkgevers in februari 2020 werknemers die heel 2019 als oproepkracht in dienst zijn geweest een voorstel moeten doen!

 

Payrollen:

Payrollen wordt minder aantrekkelijk, veel werkgevers namen werknemers via payroll in dienst vanwege een langere contractencyclus of lagere werkgeverslasten. Dit wordt met de nieuwe wet bemoeilijkt, werknemers krijgen via payroll dezelfde keten-rechten als werknemers in eigen dienst. En werknemers via payroll krijgen hogere pensioenrechten.

 

Wanneer je vragen hebt met betrekking tot deze onderwerpen, of extra informatie wilt, neem dan gerust contact op met Ontdekkracht Accountants & Adviseurs.

nenda@uwaccountant.nl