Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!

Als je voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet je dat nu doen. Wacht je tot na 14 december, dan ben je te laat en moet je minstens een jaar wachten.

Aangiftetijdvak

Vrachtschip

Voor de loonheffingen geldt standaard een aangiftetijdvak van vier weken of één maand. Je kunt voor een nieuw jaar van aangiftetijdvak wisselen, op voorwaarde dat jij dit tijdig meldt.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op deze aangiftetijdvakken. Die zijn voor personeel van zelfstandige binnenschippers die aan boord van het schip wonen, voor wie de binnenschipper ook per halfjaar aangifte mag doen. Verder mag je voor personeel aan huis, meewerkende kinderen en personeel in het kader van een persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening ook per jaar aangifte doen.

Formulier

Voor het wisselen van aangiftetijdvak kun je een formulier invullen dat je kunt vinden op de site van de Belastingdienst. Je kunt het formulier op de computer invullen en daarna afdrukken en opsturen naar de Belastingdienst.

Let op! Het formulier moet uiterlijk 14 december 2018 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wacht dus niet tot het laatste moment.

Heb je vragen over wijziging van het aangiftetijdvak, neem dan contact met ons op.

marlou@uwaccountant.nl