Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Rente betalen aan Belastingdienst

Portemonnee

Op dit moment moet je voor wat betreft de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni.

Doe je echter aangifte na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als niet de Belastingdienst niet van jouw aangifte afwijkt.

Wijziging vanaf 2020

Vanaf volgend jaar hoef je in bovenstaande gevallen geen rente meer te betalen, tenzij wel van de aangifte wordt afgeweken.

Let op! Het blijft dus van belang het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbelasting via de aangifte niet te laag vast te stellen.

Korting vervalt bij betaling ineens

Betaal je een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting niet in termijnen maar ineens, dan ontvang je nu nog een korting over de helft van het verschuldigde bedrag. De korting is gelijk aan het percentage invorderingsrente, thans 4%. Deze korting gaat vervallen en wel per 2021.

Heb je vragen over het ontvangen of betalen van rente met betrekking tot de vennootschapsbelasting, neem dan contact met ons op.