WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. Je beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op.

Gebruik vrije ruimte

De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van jouw bedrijf. Deze ruimte kun je in beginsel vrij besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Denk daarbij aan een kerstpakket of bonus.

Let op! Wie meer aan vergoedingen en verstrekkingen besteedt dan 1,2%, betaalt als werkgever 80% eindheffing over het meerdere.

Voorbeeld: Je bedrijf heeft een loonsom van € 500.000. De vrije ruimte is dus € 6.000. Besteedt je in 2018 bijvoorbeeld € 7.500 aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaal je over het deel boven de € 6.000, € 1.500 dus, 80% eindheffing. Dit is € 1.200.

Bonus voor de dga

Het is jammer om vrije ruimte over te houden, want deze kun je in beginsel vrij besteden. Bijvoorbeeld voor een bonus voor jou als dga. Er geldt wel een eis dat de vergoeding of verstrekking ‘gebruikelijk’ moet zijn.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets betekent dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Bij normaal gebruik zal hiervan niet snel sprake zijn, maar een bonus van bijvoorbeeld € 100.000 voor een werknemer met een loon van € 25.000 zal de gebruikelijkheidstoets waarschijnlijk niet doorstaan.

Tip: Tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar is een vergoeding of verstrekking in beginsel echter gebruikelijk.

Hoeveel vrije ruimte heb je nog over?

Als je wilt weten welk bedrag je nog aan vrije ruimte kunt besteden, is het allereerst van belang te weten welk bedrag je al aan vergoedingen en verstrekking heeft besteed. Zet dit af tegen de loonsom van jouw bedrijf over 2018 en je weet welk bedrag je nog vrij kunt besteden.

Heb je vragen over de werkkostenregeling, neem dan contact met ons op.

nenda@uwaccountant.nl