Wkr-ruimte voor een bonus?

Vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel, bijvoorbeeld een bonus, kunnen onbelast blijven als jij gebruik maakt van de werkkostenregeling. Daarbij is het van belang de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling zo veel mogelijk te benutten. Dit gebeurt nu nog lang niet altijd.

Werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling mag je 1,2% van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de vrije ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsfeest of kerstpakket. Overschrijdt je de grens van 1,2%, dan betaal je als werkgever 80% eindheffing. Een andere mogelijkheid is om de vergoeding of verstrekking tot het loon te rekenen. In dat geval betaalt de werknemer hierover belasting.

Benutten vrije ruimte

Het is van belang dat binnen jouw beloningssystemen de vrije ruimte maximaal benut wordt. Over beloningen binnen de vrije ruimte wordt namelijk geen belasting betaald. Niet door de werknemer en ook niet door jouw als werkgever.

Verstrekken bonus

Uit onderzoek blijk dat 96% tot 97% van de werkgevers de vrije ruimte niet volledig benut. Of dit ook in jouw organisatie het geval is, wordt vaak pas op het eind van het jaar duidelijk als bekend is hoeveel vergoedingen en verstrekkingen het personeel heeft ontvangen. Heb je vrije ruimte over, dan kun je deze bijvoorbeeld benutten om werknemers een onbelaste bonus te verstrekken.

Gebruikelijkheidscriterium

Het staat je in beginsel vrij om onbelaste bonussen te verstrekken, zolang je maar binnen de vrije ruimte blijft. Wel geldt de voorwaarde dat de verstrekking, in dit geval de bonus, gebruikelijk moet zijn. Echter, over onbelaste vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar doet de fiscus niet moeilijk en gaat men ervan uit dat de vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk zijn.

Tip: Ga binnen je loonadministratie op het eind van het jaar na of er nog vrije ruimte is en benut deze bijvoorbeeld voor een bonus, personeelsfeestje of kerstpakket.

Heb je hier nog vragen over neem dan gerust even contact met ons op.