Zijn je kosten wel zakelijk?

Als ondernemer zijn je zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heb je dan?

Uitgangspunt: jij beslist

Het uitgangspunt bij het maken van kosten is dat jij beslist of je deze kosten maakt of niet. De inspecteur mag dus niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, ook niet als een kostenpost nauwelijks iets heeft opgeleverd.

Let op! Zakelijke uitgaven kunnen wel worden geschrapt als ‘geen redelijk denkend ondernemer’ ze zou maken. Een bekend voorbeeld is de tandarts die voor zijn woon-werkverkeer van een privévliegtuig gebruik maakte.

Wijn

Twijfel over zakelijkheid

Een en ander neemt niet weg dat er in bepaalde gevallen twijfel kan bestaan over de zakelijkheid van een uitgave. Vaak gaat het dan om uitgaven waar je als ondernemer of dga ook privévoordeel van hebt, of iemand binnen je familie- of relatiekring. je kunt dan gevraagd worden aannemelijk te maken dat de uitgave zakelijk is.

Duur wijntje

Eerder stond een bv voor de rechter in Den Haag omdat de inspecteur de aftrek van een wijnfactuur van ruim € 7.000 niet had geaccepteerd. De bv had een appartement gehuurd om relaties te ontvangen en met hen ‘een goed glas wijn’ te drinken. Dit kon op geen enkele manier worden aangetoond en dus werd de aftrek geschrapt.

Zorg voor bewijs

Het is altijd raadzaam om bij discutabele kostenposten, zoals in het voorbeeld van de wijn, te zorgen voor bewijs. In het kader waarvan zijn uitgaven gedaan, wat heeft het opgeleverd, enzovoort? Je staat dan sterker bij betwisting door de inspecteur. In bovenstaande zaak waren er bijvoorbeeld geen verslagen gemaakt van de bijeenkomsten met relaties en waren deze afspraken ook niet in agenda’s terug te vinden, wat de zakelijkheid nog meer in twijfel trok.

Aftrek sowieso beperkt

De aftrek van bepaalde kosten, de zogenaamde gemengde kosten, is sowieso beperkt. Voorbeelden van gemengde kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor voedsel en drank. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting in beginsel tot 80%, voor de bv tot 73,5%. Op deze manier wordt al automatisch rekening gehouden met het voordeel dat je geniet van een etentje met relaties.

Heb je vragen over zakelijke kosten, neem dan gerust even contact moet ons op.

marlou@uwaccountant.nl